لوازم سرو چای و نوشیدنی

حالت نمایش
چای خوری آبی صورتی کد 246 فروش ویژه 8%
امتیازمحصول
موجود
١,٨٥٠,٠٠٠ تومان
١,٧٠٠,٠٠٠ تومان
قهوه خوری آبی صورتی کد 245 فروش ویژه 13%
امتیازمحصول
موجود
١,٥٠٠,٠٠٠ تومان
١,٣٠٠,٠٠٠ تومان
چای خوری سرمه ای کد 258 فروش ویژه 8%
امتیازمحصول
موجود
١,٨٥٠,٠٠٠ تومان
١,٧٠٠,٠٠٠ تومان
قهوه خوری سرمه ای کد 257 فروش ویژه 13%
امتیازمحصول
موجود
١,٥٠٠,٠٠٠ تومان
١,٣٠٠,٠٠٠ تومان
چای خوری سفید کد258 فروش ویژه 8%
امتیازمحصول
موجود
١,٨٥٠,٠٠٠ تومان
١,٧٠٠,٠٠٠ تومان
قهوه خوری سفیدکد257 فروش ویژه 12%
امتیازمحصول
موجود
١,٧٠٠,٠٠٠ تومان
١,٥٠٠,٠٠٠ تومان
چای خوری مشکی کد246 فروش ویژه 8%
امتیازمحصول
موجود
١,٨٥٠,٠٠٠ تومان
١,٧٠٠,٠٠٠ تومان
قهوه خوری مشکی کد245 فروش ویژه 12%
امتیازمحصول
موجود
١,٧٠٠,٠٠٠ تومان
١,٥٠٠,٠٠٠ تومان